همایش منطقه ای جنگل های زاگرس مرکزی ؛ قابلیت ها و تنگناها

 با تشکر از حناب دکتر رزمی جهت ارسال مطلب زیر برای بنده :

 (اهمیت جنگل های زاگرس مرکزی در چشم انداز توسعه منطقه )


خیزش جهانی کنونی پیرامون حفاظت و بهره برداری پایدار از جنگل ها بر نقش کلیدی و محوری انسان در مدیریت و توسعه ی پایدار و حفاظت از این ذخایر ارزشمند تاکید دارد .


منطقه ی رویشی زاگرس علی رغم وجود قابلیت ها و پتانسیل ارزشمند ، دارای چالش ها ، محدوذیت ها و تنگناهایی است که اگر مولفه های آن بدرستی شناخته شده و مورد مداقه قرار گیرند می تواند افق های روشنی را جهت پایداری این منابع و بهره برداری بهینه از آنها فراهم آورد . از سویی مهم ترین مسئله ای که بقای این منطقه ی رویشی را با مخاطره مواجه نموده است معضلات انسان منشاء ای است که نیاز به مدیریت جامع بر مبنای مولفه های زیست محیطی و اقتصادی را مورد تاکید قرار می دهد . از این منظر فراهم آوردن بستری جهت افزایش دانش پیرامون مسائل جنگل های زاگرس مرکزی و ارائه ی راهکارهای علمی و کاربردی نمودن آنها زمینه را برای احیاء و بازسازی این منطقه ی رویشی و پایداری آن فراهم می آورد .


در این راستا کانون دانشجویی همیاران طبیعت جهاد دانشگاهی واحد لرستان در نظر دارد با همکاری اساتید و پژوهشگران و همچنین دستگاههای اجرایی استان لرستان اولین همایش منطقه ای “جنگل های زاگرس مرکزی ؛ قابلیت ها و تنگناها” را برگزار نماید.


 


 پوستر همايش:

 
آدرس اینترنتی


http://zagrosforest.ir

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: