خشکی زاینده‌رود در بروز گرد و غبار در کشور نقش اصلی دارد !

بر خلاف اینکه مسئولان اظهار می‌کنند که گرد و غبارهای سال‌های اخیر ناشی از کشورهای حاشیه ایران است اما باید گفت که خشکسالی زاینده‌رود نقش اصلی در ایجاد گرد و غبار در کشور دارد.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: در سطح ملی نیز این مساله با پیگیری مدیران همراه بوده است و در همین راستا چندین جلسه در اصفهان و تهران برگزار شده است.

وی ادامه داد: بر اساس ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب در صورتیکه اجرای طرح‌های عمرانی وزارت نیرو سبب خشکی آب یا عدم پرداخت حق‌آبه‌های کشاورزان شود وزرات نیرو باید خسارت مرتبط با این مساله را به کشاورز بپردازد.
امینی با بیان اینکه در صورت تحقق حقوق کشاورزان دیگر هیچ ضرورتی برای ادامه موضوع در دادگستری وجود ندارد، اضافه کرد: با ورود دادستان اصفهان به جریان زاینده‌رود به عنوان مدعی‌العموم و برگزاری سه جلسه در این زمینه تصمیماتی در این مورد گرفته شد.
وی بیان داشت: این در حالی که در یکی از آنها مصوب شد که شرکت آب منطقه‌ای نمی‌تواند تا زمانی که حق‌آبه‌های کشاورزان تامین نشده بارگذاری جدیدی در رودخانه زاینده‌رود انجام دهد.
وی در مورد عدم اجرای صحیح قانون استقلال آب استان‌ها که از سوی دولت تصویب شد، گفت: این قانون به رغم انتقاداتی که به آن شده است به درستی از سوی وزارت نیرو اجرا نشد و روند عملیاتی شدن آن بر خلاف رویه بود.
مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان نیز روند پیگیری پرونده خشکی زاینده‌رود و مطالبه حقوق کشاورزان و همچنین جلوگیری از فروش غیرمجاز آب در اصفهان را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: کشاورزانی که در این پرونده به عنوان شاکی حضور یافته‌اند به دنبال بازپسگیری حقوق و زندگی خود هستند که به حیات زاینده‌رود بستگی دارد.

پی نوشت :

شهروندان اصفهانی و مدافعان محیط زیست در سراسر کشور که مایل به همراهی در این شکایت حقوقی هستند می توانند با ارسال نام ، نام خانوادگی ، نشانی و تلفن به ایمیل [email protected] نام خود را به جمع دیگر شاکیان بیفزایند .

دکتر دادخواه : پرونده شاکیان خشک کنندگان زاینده‌رود فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی است

گزارش اولین جلسه دادگاه شاکیان خشک کنندگان زاینده رود، افزایش شاکیان به 2100 نفر

وکیل پرونده شاکیان خشک کنندگان زاینده رود: فروش آب علت اصلی خشکی زاینده‌رود است

افزایش تعداد شاکیان خشک کنندگان زاینده رود همچنان ادامه دارد ؛ 850 نفر تا امروز

شکایت جمعی از شهروندان اصفهانی از اداره کل آب منطقه ای اصفهان برای قطع آب زاینده رود

پرونده زاینده رود در این وبلاگ

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: