(21)90- معرفی کتاب

نام کتاب: پارک سازی و مدیریت پارک های جنگلی(با رویکرد توسعه اکوتوریسم)

تألیف: دکتر مرتضی شریفی

نوبت چاپ: اول

تعداد صفحات: 270

ناشر: دانشگاه تهران

بها: پنج هزار تومان

دکتر مرتضی شریفی از کارشناسان صاحب نظر سازمان جنگل هاست و دوره دکترای طراحی پارک های جنگلی را درUBC  (دانشگاه بریتیش کلمبیا) کانادا گذرانده است. ایشان هم اکنون عضو شورایعالی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

برای این همکار گرامی آرزوی موفقیت نموده و صاحب نظران را به مطالعه و نقد و نظر کتاب دعوت می کنم.

...
Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: