(21)90- معرفی کتاب

نام
کتاب: پارک سازی و مدیریت پارک های جنگلی(با رویکرد توسعه اکوتوریسم)

تألیف:
دکتر مرتضی شریفی

نوبت
چاپ: اول

تعداد
صفحات: 270

ناشر:
دانشگاه تهران

بها:
پنج هزار تومان

دکتر
مرتضی شریفی از کارشناسان صاحب نظر سازمان جنگل هاست و دوره دکترای طراحی پارک های
جنگلی را درUBC  (دانشگاه بریتیش کلمبیا) کانادا گذرانده است.
ایشان هم اکنون عضو شورایعالی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است.

برای
این همکار گرامی آرزوی موفقیت نموده و صاحب نظران را به مطالعه و نقد و نظر کتاب
دعوت می کنم.

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: