انزلی جزیره می شود؟

 

دریای خزراگر خاطرتان باشد پیش از این در مطالب مختلفی در مورد افزایش ارتفاع سطح آب دریاها و تغییر در ترکیب شیمیایی آن ها صحبت شده است. اینکه با افزایش دما و ذوب شدن یخ های قطبی ارتفاع سطح آب بالا خواهد آمد، یا اینکه میزان شوری برخی دریاها به دلیل وارد شدن زیاد آب شیرین کاهش خواهد یافت.

مطلبی روی ایرنا درج شده است با این مضمون که برنامه محيط زيست خزر (‌CEP) و سازمان ملل متحد بر این باورند که افزایش دما در مناطق اطراف دریای خزر و به ویژه حوزه ی رود ولگا، به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی آب دریاچه، باعث افزایش سرعت آب شدن یخ های قطبی و بالا آمدن سطح آب دریای خزر به میزان 1.2 متر در طی ده سال آینده خواهد شد. یک متر و بیست سانتی متر!

از طرفی مرکز اقیانوس شناسی ایران با این پیش بینی مخالفت کرده است و بر اساس دلایلی که می توانید اینجا روی ایرنا مطالعه کنید این ادعا را رد کرده است.

من سری به سایت CEP زدم و متاسفانه مطلبی ندیدم. البته چند فایلی دانلود کردم که سر فرصت نگاهی به آن ها بیندازم. اگر دوستان کسی مطلب بهتری در این زمینه دارد ممنون می شوم اگر برایم ارسال کند.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: