سمي‌ترين موجودات دنيا را بشناسيم

شناخت تعدادي از سمي‌ترين موجودات دنيا كه تماس با آنها به هر نحوي مي‌تواند خطر مرگ را به دنبال داشته باشد، خالي از لطف نيست.
به گزارش مهر، در زير ليستي از سمي‌ترين موجودات دنيا كه تماس با آنها خطر مرگ براي انسان و ساير موجودات را دارد آورده شده است:
"عنكبوت بيوه سياه" كه با خالهاي قرمز زير شكم خود به راحتي قابل شناسايي است در سراسر دنيا به خصوص در نقاط گرمسير و كشاورزي يافت مي‌شود و مسموميت ناشي از سم آن، 15 برابر از سم مار زنگي خطرناكتر است.
"زنبق مرگ" كه برگهاي آن ممكن است با پياز وحشي اشتباه گرفته شود. در آمريكاي شمالي و سيبري يافت مي‌شود و براي انسان و حيوانات خطرناك است. اثر سم آن با سوزش لبها شروع مي‌شود و كاهش ضربان قلب و دماي بدن، كما و پس از آن مرگ را به همراه دارد.
"قورباغه سمي طلايي" در كلمبيا يافت مي‌شود. اين قورباغه كوچك با 5.1 اينچ قد، سمي‌ترين موجود زنده شناخته شده است. سم آن روي پوستش قرار دارد و هر چيزي كه آن را بخورد فوراً از پا درمي آيد. هر كدام از اين قورباغه‌ها يك ميلي گرم سم روي پوست خود دارد كه براي كشتن 10 هزار موش و يا 10 تا 20 انسان كافي است.
"عقرب مرگ خرامان" در مناطق گرم شمال آفريقا و خاور ميانه يافت مي‌شود. با يك نيش دم خود مي‌تواند يك انسان را از پا در آورد.
"قارچ كلاه مرگ" يكي از كشنده‌ترين قارچها است كه 30 گرم از آن براي كشتن انسان كافي است. سم آن موجب زردي، مرگ كاذب و سرگيجه مي‌شود. معمولاً درمان آن تعويض كليه است.
"گمار تايپه اي"، اين خزنده مهلك آسيايي 50 برابر از مار كبرا كشنده‌تر است. ذره‌اي به اندازه يك بلور كوچك نمك از سم اين مار براي از پا در آوردن انسان كافيست.
"عنكبوت سرگردان برزيلي"، اين عنكبوت تقريباً هر سال 5 نفر را در سراسر دنيا مي‌كشد. سم آن درد شديد، تعريق بسيار و از دست دادن هشياري را به همراه دارد. اين عنكبوت بيشتر بين خوشه‌هاي موز يافت مي‌شود.
"ماهي سنگي" در كف آبهاي استراليا يافت مي‌شود. خارهاي پشت آن براي از پا در آوردن كسي كه آن را لگد مي‌كند كافيست. مرگ در ظرف چند ساعت حتمي است.
"عروس دريايي مرگبار" يكي از سمي‌ترين حيوانات دنيا است كه سم آن در كمتر از دو دقيقه قرباني خود را مي‌كشد.

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: