اسپی اووو ارتفاعات پاسند از توابع بهشهر

امروز 14/05/90 رو با انجمن کوهنوردی ایران (شعبه مازندران) با مسئولیت خانم بقرات عزیز اسپی او پاسند از توابع بهشهر بودیم . خیلی خیلی خوب بود و خوش گذشت جای همه دوستان عزیزم خالی و همینجا جا داره از خانم بقرات عزیز بابت همه زحماتش تشکر کنم .

همسفران کسانی که دوستی با آنها افتخاریست برای دیده بان میانکاله عکس گروهی برنامه ریزان با درایت کشورمان چند سالیست مشغول احداث سدی بر روی این رودخانه  هستند (گله ورد)تا این منطقه را نیز به گند بکشند. طبیعت بسیار زیبای منطقه اسپی اووو که امروز هست فردا رو نمیدونم ؟!؟!!؟؟!؟!    
Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: