اخبار حریق هم خیلی جالبه !

واقعا اگر مرتع سوخت، نه همان ساعات اولیه ! ، بلکه  در کمتر از ساعت سوخت و تمام شد


اگر جنگل سوخت و صعب العبور و سخت گذر و کوهستانی است 


در این تصویر ماهواره ای گوگل ارث در ارتفاعات شمال پل دختر تا کوهدشت ارتفاعی بیش از 1800 متر

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: