پرانتز باز ( راه حل استاندار تهران براي رفع ريزگردها

به گزارش  تابناك  استاندار تهران گفت: «کاری جز دعا برای مهار گرد و غبار تهران نمی توانیم انجام دهیم.»

مرتضی تمدن در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ورود موج جدیدی از ریز گردها به پایتخت که موجب تشدید آلودگی هوای تهران شده گفت: «گرد و خاک آمده و هوا را آلوده کرده است باید دعا کنیم که انشاءالله این گرد و خاک هرچه زودتر برطرف شود.»

وی درباره اقدامات استانداری تهران برای کاهش میزان ریزگردها در هوای پایتخت نیز گفت: «کاری برای مهار گرد و خاک نمی توانیم انجام دهیم ولی له دود و دم کمتر شده است.»

بهتر نبود به جاي دعا براي رفع گرد و غبار ، براي آمدن باران دعا مي كرديد به اينصورت با يك تير دو نشان مي زديد هم گرد و غبار رفع مي شد و هم هوا تلطيف مي شد!