دستيابي محققان کشوربه فناوري ساخت پکيج هاي نوين تصفيه فاضلاب

دستيابي محققان کشور به فناوري ساخت پکيج هاي نوين تصفيه فاضلاب   شاهراه اطلاعات خراسان - مورخ شنبه 1390/05/08 شماره انتشار 17895  

اديبي- محققان کشورهمگام با کشورهاي اروپايي موفق به دستيابي به فناوري  ساخت پکيج هاي نوين تصفيه شدند که فاضلاب را به روش هاي بيولوژيکي تصفيه مي کند.دکتر مهرداد فرهاديان با بيان اين خبر در گفت وگو با خراسان اظهار داشت: دستيابي به فناوري اين پکيج در مرکز رشد جامع شرکت هاي دانش بنيان مستقر در شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان صورت گرفته است و تصفيه فاضلاب توليد شده با استفاده از اين پکيج ها به شيوه تصفيه بيولوژيکي است.اين استاديار دانشگاه با بيان اين که ساخت اين نوع از پکيج ها براي اولين بار در کشور انجام شده است گفت: اين پکيج ها هم اکنون به مرحله توليد صنعتي رسيده و قادر است طي يک يا چند مرحله، روزانه از ۱۰ متر مکعب تا حداکثر ۱۲۰۰ متر مکعب فاضلاب را مطابق استانداردهاي سازمان حفاظت محيط زيست تصفيه کند.اين دکتري مهندسي فرآيند گفت: اين پکيج ها در روستاها، شهرهاي جديدالاحداث، پادگان ها، هتل ها و رستوران ها کاربرد دارد.فرهاديان خاطرنشان کرد: يک پکيج نوين تصفيه فاضلاب به ظرفيت ۱۲۰۰ متر مکعب در روز قابليت پوشش فاضلاب شهرکي با جمعيت ۸۰۰۰ نفر و يا ۲ هزار مشترک واحدهاي مسکوني را دارد.در اين پکيج در فضايي کمتر از ۳۰۰ متر مربع نصب مي شود و۵۰ کيلو وات انرژي در ساعت مصرف مي کند.وي ادامه داد: فرآيند تصفيه اين پکيج ها زيستي و بيولوژيکي است که در اين فرآيندها، ميکرو ارگانيسم ها مواد آلي را مصرف مي کنند و بار آلودگي فاضلاب را کاهش مي دهند و آن را به حد استاندارد مي رسانند. پکيج هاي نوين تصفيه فاضلاب در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکيت معنوي به ثبت رسيده و از سوي شرکت آب وفاضلاب استان اصفهان مورد تاييد قرار گرفته است.

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: