ساختار غير اصولي بم به محيط زيست لطمه مي زند

حسين شايق فرماندار بم  با اشاره به ساختار غير اصولي صنايع در  بم گفت: عدم توجه به اصول زيست محيطي موجب خسارت به محيط زيست بم شده است.  شايق در مراسم افتتاح تصفيه خانه شهرک صنعتي بم گفت: خوشبختانه با راه اندازي اين تصفيه خانه از ورود پس آب صنعتي اين شهرک به منابع آب زير زميني بم جلوگيري مي شود. وي تصريح کرد: پيش از اين قرار گرفتن شهرک صنعتي درست روي سفره هاي آب زير زميني شهر بم سلامت اين آبها را تهديد مي کرد. اين مسوول افزود: هم اکنون وجود برخي صنايع و قرار گرفتن غير اصولي و جانمايي آنها مشکلاتي ايجاد کرده است. فرماندار بم ادامه داد: از سوي ديگر خشکسالي نيز سطح آبهاي زير زميني را کاهش داده است. وي در ادامه از ساخت غير اصولي برخي مصالح از جمله کارگاههاي ساخت تيرچه خبر داد و گفت: شهر بم همچنان در معرض بروز زمين لرزه قرار دارد و بايد از مصالح مقاوم در ساخت سازه ها استفاده شود اما کارگاههاي ساخت تيرچه مصالح غير مقاوم توليد مي کنند. وي خواستار توجه مردم به مقاوم سازي در بم شد و از شهروندان بمي خواست از مصالح غير مقاوم استفاده نکنند. مديرعامل شهرکهاي صنعتي کرمان نيز در ادامه اين مراسم گفت:ساخت تصفيه خانه شهرک صنعتي بم سال گذشته آغاز شد و هم اکنون آماده خدمات رساني است. مهدي تربيتي ادامه داد: اين مرکز قابليت افزايش ظرفيت دارد و براي ساخت آن 900 ميليون تومان هزينه شده است