جدالی بی سرانجام برای مالکیت خرس سیاه
داستان از آنجایی شروع شد که در سال 1387 گروهی به نام کانون پژوهش و حفاظت از طبیعت پایدار محیط بانان تصاویری از وجود خرس سیاه در منطقه دهبکری  منتشر کرد و امیدها را در این منطقه نسبت به احیا کردن نسل  این گونه  منحصر به فرد زنده کرد . این در حالی بود که قبلا تصور کارشناسان حاکی از انقراض این گونه خاص در این منطقه  بود و با توجه به اینکه مستنداتی دال بر وجود این حیوان در منطقه وجود نداشت  نظریه انقراض آنها قوت گرفت . اما این گروه با توجه به عکسها وفیلمهایی که از این منطفه گرفته بودند سبب شد نام این خرسها از رده منقرض شده به در حال انقراض ارتقا یابد .