اگر جمعیت دنیا صد نفر بود

 

این تصویر را امروز روی وب دیدم و به نظرم جالب رسید. برخی داده هایش را ترجمه می کنم. برای دیدن نسخه ی اصلی روی تصویر یا اینجا کلیک کنید. در واقع در این تصویر برخی ویژگی های جمعیتی و توسعه ای ساکنان جهان به صورت درصدی نشان داده شده است. اگر منابع داده ها را می خواهید به اینجا مراجعه کنید.

اگر جمعیت دنیا صد نفر بود، 50 نفر زن و 50 نفر مرد بودند. 20 نفرشان کودک و 14 نفر بالای 60 سال سن داشتند. 61 نفرشان آسیایی، 13 نفر آفریقایی و 12 نفر اروپایی می بودند. 31 نفر مسیحی، 21 نفر مسلمان، 16 نفر بدون دین و 6 نفر بودایی. مابقی هم پیروان سایر ادیان. از این صد نفر، 17 نفر چینی و یا یکی از لهجه هایش را صحبت می کردند و هشت نفر انگلیسی و هشت نفر هندی حرف می زدند، چهار نفر عربی و چهار نفر هم روسی. 82 نفر با سواد و مابقی بی سواد. 

اگر جمعیت دنیا صد نفر بود، فقط یکی دارای مدرک دانشگاهی و فقط یکی کامپیوتر شخصی داشت. 25 تایشان بی غذا و سرپناه و یکی در حال مرگ از فرط گرسنگی می بود. 15 تایشان هم مشکل چاقی داشتند. 

اگر جمعیت دنیا صد نفر بود، پانزده تایشان دسترسی به آب سالم و بهداشتی برای نوشیدن نداشتند.

 

جمعیت

 

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: