(13)90- کتاب تازه

نام کتاب: اصول تهیه و ارزیابی طرح های جنگلداری

مؤلف: داریوش خانلری

نوبت چاپ: اول

تاریخ نشر: 1390

ناشر: مؤسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی

آقای مهندس خانلری از کارشناسان با سابقه در تهیه و اجرای طرح های جنگلداری در سازمان جنگل ها و از اعضاء بازنشسته شورایعالی جنگل و... است. ایشان در حال حاضر به تدریس در مؤسسات آموزشی منابع طبیعی اشتغال دارد.

ضمن آرزوی موفقیت برای ایشان، مطالعه این اثر 330 صفحه ای را به همه کارشناسان و استادان علوم جنگل توصیه کرده، امید وارم مورد توجه و نقد و نظر صاحب نظران قرار گیرد.

...
Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: