(14)90- عملکرد و ارزیابی

به
سالگرد مسئولیت سیزدهمین رئیس سازمان جنگل ها پس از پیروزی انقلاب نزدیک می شویم.

با
توجه به دانشگاهی بودن رئیس و مشاوران محترم ایشان انتظار این است که با همکاری
مشاوران، ارزیابی علمی عملکرد یک سال سپری شده، با تعیین چند شاخص انجام و اطلاع
رسانی شود. باشد که این رویه نهادینه شده امکان ارزیابی عملکرد مسئولان کنونی و
آینده و مقایسه آن ها با یکدیگر فراهم آید.

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: