(19)90- وبلاگ تازه

همکار
دانش پژوه، جوان و پرکار ما – آقای حسین بدری پور-  دو سه ماهی است که وبلاگ ارزشمند طبیعت امروز Todays Nature را راه اندازی
کرده است.

http://naturetoday.persianblog.ir

ضمن
آرزوی موفقیت برای ایشان، عنوان تعدادی از مطالب روز 4 مرداد 90 این وبلاگ در زیر
می آید:

– زاگرس
در کمین آتش سوزی های احتمالی از ناحیه خطوط انتقال انرژی

– دریاچه
ارومیه؛ آیا پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست، اجرایی خواهد شد؟

– همایش
حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور(زاگرس)، کرمانشاه  

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: