بازنگري طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر مشهد

 

بازنگري طرح جامع  كاهش آلودگي هواي شهر مشهد

بازنگري طرح جامع  كاهش آلودگي هواي شهر مشهد به تصويب كارگروه ملي كاهش آلودگي هواي كشور رسید .

مدير كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي با اعلام اين خبر افزود: آغاز مطالعات طرح جامع كاهش آلودگي هواي شهر مشهد از سال 1381 شروع شد كه با تصويب آن در سال 83، عملا از سال 84 اجرايي گرديد.

وي با اشاره به اينكه اجراي بي كم و كاست اين برنامه همكاري ديگر دستگاههاي ذيربط را مي طلبيد اظهار داشت : تعداد 12 دستگاه اجرايي متصدي اجراي اين برنامه بودند كه پروژه با مبلغ 8888 ميليارد ريال از سال 84 شروع شده است.

وي ادامه داد: در ابتداي سال 89 با توجه به تغيير مولفه هاي بنيادين مانند جمعيت ، سوخت  و انرژي ، تصميماتي مبني بر بازنگري طرح جامع كاهش آلودگي هواي كلانشهرها اتخاذ گرديد كه به تبع آن برنامه جامع كاهش آلودگي مشهد نيز مورد بازنگري قرار گرفت.

آقاميري تصريح كرد: اين برنامه در 9 محور ارائه شد و اعتبار تصميم گيري شده براي آن 106140 ميليارد ريال است كه هم اكنون به تصويب كارگروه ملي كاهش آلودگي هواي كشور رسيده و جهت طرح در كارگروه استاني ايفاد گرديده است .

وي تاكيد كرد: در صورتيكه كليه سازوكارهاي مناسب براي اجراي اين برنامه توسط شهرداري بعنوان مهمترين دستگاه اجرايي آن در نظر گرفته شود و همراه با آن تمامي نهادهاي ذيربط نيز براي اجراي بي كم و كاست آن هم پيمان شوند بي‌شك در پايان سال 94 شاهد شهري با هواي سالم و فضاي سبزي با استاندارهاي جهاني خواهيم بود.

منبع : پایگاه خبر رساني اداره كل حفاظت محيط زيست خراسان رضوي