هفته محیط زیست گرامی باد

 


هفته محیط زیست (۱۶ لغایت ۲۲ خرداد ماه) گرامی باد


 


 


منطقه شکار ممنوع سید مرتضی-عکس از محمد مهدی توکلی


((بهبود محیط زیست با جهاد اقتصادی))


جنگل دلواپس،رودخانه نیمه جان،تالاب بیمار،کوهستان پر درد،پرندگان بی آشیانه و جانوران بیخواب و آسایش.


زمین نگران است.


بیایید اندیشه ای دیگر کنیم . . .


 


روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست کاشمر