هفته محیط زیست گرامی باد

 

هفته محیط زیست (۱۶ لغایت ۲۲ خرداد ماه) گرامی باد

 

 

منطقه شکار ممنوع سید مرتضی-عکس از محمد مهدی توکلی

((بهبود محیط زیست با جهاد اقتصادی))

جنگل دلواپس،رودخانه نیمه جان،تالاب بیمار،کوهستان پر درد،پرندگان بی آشیانه و جانوران بیخواب و آسایش.

زمین نگران است.

بیایید اندیشه ای دیگر کنیم . . .

 

روابط عمومی اداره حفاظت محیط زیست کاشمر