تروریست نروژی و محیط زیست

 

دیروز فرصتی گذاشتم و حدود نیمی از مانیفست هزار و پانصد صفحه ای تروریست نروژی را مرور کردم. سندی که وی در طی چند سال تهیه کرده و گرچه بخش های عمده ای از آن کپی شده از  سایت ها و مقالات مختلف است اما در نهایت تشریح کننده ی دیدگاهی است که وی قصد معرفی آن را داشته است. امروز سی ان ان نوشت که بسیاری از همفکران وی گرچه شاید حاضر نباشند به عملی مثل او دست بزنند اما با محتوای این سند موافقند و آن را تایید می کنند. (لینک)

آنچه برای مخاطبان این وب سایت می تواند جالب باشد این است که وی چه نظری در مورد محیط زیست و خصوصا تغییر اقلیم داشته است. وی در بخشی از نوشته هایش تغییر اقلیم و بحث گرم شدن زمینه را خیالبافی یک جریان خاص برای جلوگیری از رشد اقتصادی بیشتر در کشورهای غربی می داند و به اینکه اروپایی ها باید برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای بایستی مالیات پرداخت کنند، معترض است.

وی همچنین اشاره می کند که هدف از سیاست های محیط زیستی مانند توسعه انرژی های پاک در کشورهای در حال توسعه، بازتوزیع ثروت کشورهای اروپایی و یک حرکت سوسیالیستی/کمونیستی است و در نهایت تلاش برای تنبیه کشورهای اروپایی به دلیل رشد اقتصادی اشان.

دیدگاه های وی در این حوزه در صفحات 646 تا 648 درج شده اند. این نکته را برای جلوگیری از هرگونه سوء برداشت اضافه کنم که منظورم از درج این مطلب این نبوده است که بگویم این فرد نماینده ی منتقدان بحث تغییر اقلیم است. صرفا چون موضوع به چشمم خورد احساس کردم شاید برای مخاطبان سایت جالب باشد.

 

Posted in: دسته‌بندی نشده Filed under: