حدیث عجب و وجب

بالاخره نوبتی هم باشد، نوبت مرکز پژوهش‌های مجلس است. بعد از سال‌ها فریاد و فغان دوستداران محیط‌زیست گزارش کپی‌شده منتشر کرده که نشان می‌دهد تالاب‌های ایران رو به نابودی حتمی است.

در این گزارش آمده است که «دلایل متعددی از قبیل کاهش حجم آب در اثر عوامل طبیعی و انسانی، ورود آلاینده‌های مختلف بیولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی به محیط‌های تالابی و عدم رعایت حریم زیست‌محیطی و اکولوژیکی تالاب‌ها، تغییر