موج هشتم: به یاد یاسر انصاری / پیشنهادات خویش را ارسال کنید

 

پیشنهاد برگزاری چنین حرکتی بسیار خوب و مورد تایید اکثر وبلاگ نویسان محیط زیست است.در حال حاضر پیشنهادات خویش را در مورد چگونه برگزار شدن این حرکت و زمان لازم برای این موج برای نگارنده ارسال کرده تا در اولین فرصت اقدامات لازم برای برگزاری هر چه بهتر این موج سبز اینترنتی فراهم شود...

آوای محیط زیست منتظر پیشنهادان شماست....

در همین ارتباط

پیشنهاد برای موج هشتم وبلاگستان به یاد یاسر انصاری