36 ماه خشکسالی متوالی در 12 استان کشور

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی از مشاهده لکه های بسیار شدید خشکسالی در خراسان شمالی، سمنان و تهران طی دو سال گذشته خبر داد.شاهرخ فاتح در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: خشکسالی بر اساس شاخص SPI که یکی از شاخص های هواشناسی است؛ تعیین می شود.به گفته وی، این شاخص به صورت یک ماهه، سه ماهه، 6 ماهه، 12 ماهه، 24 ماهه و 36 ماهه بررسی و لکه های خشکسالی بر اساس آن مشخص می شوند.

خشکسالی خفیف در کرمان و سیستان طی یک ماه گذشته

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی اظهار داشت: بر اساس شاخص SPI یک ماهه منتهی به خرداد 93 لکه هایی از کرمان و سیستان و بلوچستان خشکسالی خفیف را نشان می دهند و در بقیه نقاط کشور در این مدت شرایط نرمال حاکم بوده است. اما در بعضی از استانها شامل بخشهایی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، بخش هایی از کرمانشاه، همدان، لرستان، ایلام، مرکزی، البرز، مازندران، تهران، قم، گلستان، سمنان و اصفهان ترسالی ضعیف تا شدید نشان می دهد.

بروز خشکسالی خفیف در مناطقی از غرب و شمال غرب کشور طی سه ماه گذشته

به گفته وی بر اساس شاخص SPI در سه ماهه منتهی به خرداد 93 عمده مناطق کشور شرایط نرمال داشته اند و تنها مناطقی در غرب و شمال غرب خشکسالی خفیف تا متوسط و مناطقی از جنوب و جنوب شرق ترسالی ضعیف تا متوسط را نشان می دهد.

خشکسالی شدید در یک سوم شمالی کشور طی بهار و زمستان گذشته

فاتح اظهار داشت: بر اساس شاخص شش ماهه SPI منتهی به خرداد 93 یعنی زمستان 92 و بهار 93 یک سوم شمالی کشور خشکسالی ضعیف تا شدید را نشان می دهد که شدت خشکسالی در کردستان، شمال اردبیل، مناطقی از زنجان، قزوین، گیلان و تهران بوده و بقیه مناطق کشور در این مدت شرایط نرمال داشته اند. در این مدت تنها مناطقی از بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان و مناطقی از سیستان و بلوچستان ترسالی ضعیف تا متوسط را نشان داده اند.

بهار، پاییز و زمستان گذشته شمال شرق کشور خشکسالی شدید داشت

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش سازمان هواشناسی تصریح کرد: بر اساس SPI شاخص نه ماهه یعنی از ابتدای مهر ماه 92 تا پایان خرداد 93 شمال شرق کشور شامل خراسان شمالی، شرق سمنان، گلستان، خراسان رضوی، تهران، قم، البرز، قزوین، اردبیل، بخش هایی از کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و شمال فارس خشکسالی های شدید تا خفیف را نشان می دهند که عمده شدت در خراسان و شرق سمنان است. بقیه مناطق کشور در این مدت شرایط نرمال نشان می دهند و تنها بخش هایی از هرمزگان، بوشهر، جنوب کرمان و مناطقی از سیستان و بلوچستان ترسالی ضعیف تا متوسط داشته اند.

خشکسالی شدید در 4 استان  طی یک سال گذشته

فاتح یادآور شد: بر اساس شاخص SPI دوازده ماهه یعنی از ابتدای تیر ماه 92 تا پایان خرداد 93 مناطقی از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، قزوین، البرز، تهران، قم، سمنان، گلستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی خشکسالی های خفیف تا شدید را نشان می دهند که شدت در خراسان شمالی، شرق سمنان، تهران و آذربایجان غربی است. بقیه مناطق در این مدت شرایط نرمال داشته اند به استثناء جنوب شرق کشور شامل سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان که ترسالی های ضعیف تا شدید را نشان می دهند.

خشکسالی بسیار شدید در تهران، سمنان و خراسان شمالی طی دو سال گذشته

به گفته وی بر اساس شاخص SPI بیست و چهار ماهه منتهی به خرداد 93 استان های خراسان شمالی سمنان تهران، قم، البرز، کردستان، اردبیل، آذربایجان شرقی و همدان خشکسالی های خفیف تا بسیار شدید نشان می دهند که یک لکه بسیار شدید در خراسان شمالی، شرق سمنان و لکه هایی در تهران وجود دارد.به گفته وی، در این مدت بقیه مناطق کشور به استثناء جنوب اصفهان مناطق وسیعی از یزد، کرمان، نقاطی از آذربایجان شرقی و غربی و مناطقی از خوزستان که ترسالی ضعیف تا متوسط نشان می دهند شرایط نرمال داشته اند.

12 استان کشور در 3 سال گذشته مدام با خشکسالی روبه رو بوده اند

رئیس مرکز ملی هشدار و پایش خشکسالی سازمان هواشناسی اظهار داشت: بر اساس شاخص SPI  سی و شش ماهه منتهی به خرداد 93 مناطقی از خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام، خوزستان، قم و عمده مناطق لرستان خشکسالی متوسط تا شدید را نشان می دهند.به اعتقاد وی این مسئله بسیار مهم است یعنی در این مناطق سه سال پشت سر هم خشکسالی رخ داده است.فاتح افزود: در این مدت عمده مناطق کشور به استثناء مناطقی از گیلان، مازندران، گلستان و اصفهان که ترسالی ضعیف تا شدید داشته اند شرایط نرمال را پشت سر گذاشته اند.

Posted in: دسته‌بندی نشده