30 هکتار از "سفیدکوه" خاکستر شد!

استمرار آتش سوزی های منطقه حفاظت شده سفید کوه بار دیگر شب گذشته 30 هکتار از این منطقه را خاکستر کرد تا سیاه بختی های این زیستگاه ارزشمند ادامه داشته باشد.

“سفید کوه” شب گذشته در آتش سوخت!

آتشی که به جان منطقه حفاظت شده افتاد!

Posted in: دسته‌بندی نشده