تهیه و تدوین حد تشخیص پسماندهای ویژه

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست از تهیه و تدوین حد تشخیص پسماندهای ویژه و اعمال کنترل بیشتر بر خروجی‌های واحدهای امحا و بازیافت کننده این نوع پسماندها خبر داد.حسن پسندیده با بیان اینکه تهیه و تدوین حد تشخیص پسماندهای ویژه در دستور کار سازمان قرار دارد، گفت: اعمال کنترل بیشتر بر خروجی‌های واحدهای امحا و بازیافت کننده پسماندهای ویژه نیز از دیگر اولویت‌های سازمان است. همچنین برنامه‌ای مشتمل بر 14 ماده جهت ارتقای مدیریت صحیح زیست محیطی و کنترل واردات و هدایت آنها به واحدهای بازیافت‌کننده مجاز صورت گرفته است.

وی با بیان این‌که امحای پسماندهای ویژه در دو فاز بازیافت و امحای نهایی قابل بررسی است، افزود: در فاز بازیافت بسیاری از بخشهای صنعتی کشور به خصوص در صنعت نفت و پتروشیمی و نیز باتریهای سربی اسیدی قابلیت بکارگیری مجدد و بازیافت پسماندهای ناشی از فرایندهای خود وجود دارد.

پسندیده در رابطه با ارتقای مدیریت زیست محیطی اظهار کرد: این موضوع در بخش جمع‌آوری حمل‌ونقل این نوع پسماندها و هدایت آنها به نزدیکترین محل بازیافت و امحای اصولی آنها از جمله برنامه‌های آتی این دفتر در جلوگیری از آلوده سازی محیط زیست و افزایش امکان بازگشت مواد موجود در پسماندها به چرخه صنعت است که خود به کاهش مصرف از منابع بکر کشور کمک می‌کند.

مدیرکل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست، افزود:هماهنگی‌هایی لازم در جهت استفاده از حاملان دارای مجوز رسمی از راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ایجاد امکان کاربرد فناوری‌های شناسایی و ردیابی همچون، شناسایی با امواج رادیویی (RFID) و ردیابی ماهواره‌ای (GPS) برای محموله‌های پسماندهای ویژه در حال انجام است و در این راستا با سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مکاتبه صورت پذیرفته است.به گفته وی، با ایجاد این امکانات هرگونه آلودگی زیست‌محیطی ناشی از حمل‌ونقل پسماندهای ویژه تا محل امحا قابل ردیابی است./منبع

Posted in: دسته‌بندی نشده