تیرگان، جشن زیبای تابستانی!

جشن تیرگان (با مراسم دل‌نشین خود: هم‌نشینی، موسیقی، خوردن شیرینی و خشکبار، آب‌پاشان…) می‌رود که دیگر بار جایگاه شایسته‌ی خود را در میان مراسم ایرانی باز کند؛ گذشته از برنامه‌های روز ملی دماوند که مقارن با سیزدهم تیر در رینه برگزار می‌شود، در چند سال اخیر در چند نقطه‌ی دیگر کشور هم مراسم مشابهی برگزار می‌شود یا رونق دوباره یافته است. به دو گزارش زیر توجه کنید:

جشن تیرگان و آیین شکرگزاری برداشت گندم در فراهان

 جشن تیرگان و روز ملی دماوند در قائمشهر

Posted in: دسته‌بندی نشده