نهنگ‌ها مهندس اکولوژی هستند!

کارشناسان محیط زیست نهنگ‌ها را مهندسان اصلی حفظ اکوسیستم طبیعی اقیانوس‌ها معرفی کردند.از دیرباز نقش نهنگ‌ها در اکوسیستم اقیانوس‌ها ناچیز تلقی می‌شده اما مطالعات جدید نشان می‌دهد که نقش آنها بیش از آنچه که تصور می‌شده است. متخصصان دانشگاه «ورمونت» با انجام مطالعه‌ای که نتایج آن در نشریه Frontiers in Ecology and Environment منتشر شده نقش و قدرت تاثیر نهنگ‌های سراسر جهان را بر اکوسیستم اقیانوس‌ها مورد بررسی قرار دادند.

آنها در این مقاله اعلام کردند: کاهش شمار نهنگ‌های غول پیکر 66 و شاید هم 90 درصد از ساختار و کارآیی اقیانوس‌ها را دچار تغییر می‌کند. در صورت احیاء جمعیت نهنگ‌ها و به ثبات رساندن برخی عوامل تنش‌زا می‌توان اکوسیستم‌ اقیانوس‌ها را بهبود بخشید.

نهنگ‌های بی‌دندان و نهنگ‌های عنبر مهندسان اکوسیستم اقیانوس‌ها هستند. این نهنگ‌های غول پیکر با خوردن حجم بالایی از ماهی‌ها و آبزیان و دفع مدفوع در قسمت‌های مختلف اقیانوس نسبت به پخش ریزمغذی‌ها در اقیانوس اقدام می‌کنند. این پستانداران حتی پس از مرگ نیز به یک اکوسیستم کوچک تبدیل می‌شوند و جانداران کف اقیانوس وارد لاشه آنها شده و از آن تغذیه می‌کنند.

به گزارش تایمزآوایندیا، «رومن»، سرپرست اصلی این مطالعه می‌گوید: نهنگ‌ها علاوه بر نقش‌های فراوان اکولوژیکی خود مواد غذایی را بازیافت کرده و زایایی اصلی در نواحی که در آنجا تغذیه می‌کنند را بهبود می‌دهند. نهنگ‌ها در اعماق اقیانوس به شکار و تغذیه می‌پردازند اما مدفوع خود را در نزدیکی سطح آب دفع می‌کنند که این فرآیند اصطلاحا “Whale pupping”‌ گفته می‌شود کمک شایانی را به رشد پلانکتون‌ها می‌کند. این مسئله به صورت غیرمستقیم برای انسان نیز منافعی دارد. رشد پلانکتون‌ها سبب افزایش میزان رشد و نمو آبزیان در این ناحیه می‌شود./منبع

Posted in: دسته‌بندی نشده