پیشروی بیابان در خراسان…

مطابق آمار کارشناسان منابع طبیعی، دوسوم وسعت خراسان‌رضوی را بیابان‌ تشکیل داده و روز به روز با فرسایش بادها به وسعت بیابان‌های این سرزمین افزوده می شود طوری که از مدتها پیش خطر گسترش فرش بیابان بر سیمای رنجور خاوران سایه انداخته است.

سرزمین خراسان در معرض خطر بیابانی شدن قرار دارد و بر این اساس کارشناسان اعلام می‌کنند؛ بیش از یک میلیون اراضی این استان تحت تاثیر فرسایش بادی بوده و این امر روز به روز به توسعه بیابان منجر شده امادر مقابل متولیان منابع طبیعی معتقدند جدایی از بادها، ساخت‌وساز در زمین‌های کشاورزی نیز موجبات گسترش فرش بیابان را در این استان فراهم کرده است.

ثروت‌های سبز خراسان در سایه گسترش بیابان به تاراج می‌رود و بدون شک در صورت عدم چاره اندیشی، رفته‌رفته بیابان‌های سرزمین خراسان، تمام وسعت این استان را در برمی‌گیرد و داغی بزرگ بر پیکره این سرزمین طلایی نقش می‌زند.یک کارشناس منابع طبیعی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مطابق آمارهای رسمی 70 درصد؛ یعنی معادل دوسوم وسعت این استان را بیابان تشکیل داده بنابراین این موضوع زنگ خطری برای سرزمین خراسان و اهالی آن محسوب می شود.محب احمدی با اعلام اینکه باید با ساخت و سازهای غیرمجاز مقابله کرد، ادامه داد: برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی وساخت‌وساز گسترده در زمین‌های کشاورزی از مهمترین عوامل گسترش فرش بیابان است.

وی بیان کرد: این استان دارای اکوسیستم بسیاری شکننده‌ای است و باید در نظر داشت که گسترش بیابان آثار مخرب و زيانبار گسترده اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را به دنبال داردو از سویی دیگر منابع طبیعی خراسان رضوي دارای محيطي غير قابل ارتجاع است و اگر گونه‌اي درخت از محيط بياباني استان قطع شود غیرقابل جبراناست.

این کارشناس منابع طبیعی، وجود كانون‌هاي بحراني فرسايش بادي را يكي از ضعف‌هاي عرصه‌هاي طبيعي این استان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل ساخت بی‌رویه سدها بدون ارزیابی زیست محیطی، زمین‌های کشاورزی را به بیابان تبدیل کرده ایم و این بزرگترین اشتباه و خطای صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: بیان و کویر حذف شدنی نیست اما باید جلوی پیشروی بیش از حد آن را گرفت زیرا همان طور که اشاره شده 70 درصد وسعت خراسان رضوی بیابانی است و تنها کاری که می‌توان انجام داد این است که مانع گسترش فرش بیابان در این سرزمین شد.

احمدی با اعلام اینکه در شرایط فعلی باید شاهد وداع با پهنه سبز خراسان بود، اظهار کرد: امروز جدایی از اجرای طرح‌هایی برای مقابله با بیابان‌زایی باید به فکر احیا جنگل های و ثروت سبز این استان بود زیرا سالهاست که درختان و جنگل‌های این استان نیز وضعیت روبه راهی ندارند و هر روز خبر قطع درختان و تخریب جنگل‌ها را از گوشه و کنار می‌شنویم.

گزارش کامل را اینجا بخوانید

Posted in: دسته‌بندی نشده