برای نجات بلوط کاری نکرده‌ایم !

رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها گفت: ما متخصص منابع طبیعی هستیم و هنر ما این است که با وجود تغییرات اقلیمی، خشکسالی، ریزگردها،تغییرات اقلیمی، با حمله آفات و امراض و مسائل مرتبط بر توسعه برای نجات منابع طبیعی نشخه بنویسیم.دکتر رضا احمدی در پنجمین کارگاه آموزشی هسته‌های نظارت و ارزشیابی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیز داری کشور، در ایلام اظهار کرد: مشکلات منابع طبیعی از 70سال پیش تا کنون شامل حضور دام در عرصه، زراعت ریر اشکوب، تبدیل مراتع به دیم‌زار، قطع و تخریب عرصه‌های جنگلی، آتش‌سوزی، خشکسالی و کمبودهای مختلف از جمله اعتبارات و نیروی انسانی است.

رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها گفت: عدم توجه به مردم و خواسته‌های آنان نسبت به منابع طبیعی، عدم انطباق مطالعات با وضعیت موجود و اقتباسی بودن و به روز نبودن آنها، شناخت ضعیف از مناطق از جمله پوشش گیاهی و خاک و حفاظت و قرق رعب‌آور و وحشت‌انگیز از عرصه‌ها از عوامل ناموفق بودن طرح‌ها و پروژه‌های منابع طبیعی است.

وی با بیان اینکه حفاطت و قرق مراتع و جنگل‌ها نادرست است افزود: حفاطت سبب مقاومت مردم و مخالفت جدی آنها با طرح‌های سازمان و عدم توفیق این طرح‌هاست.

احمدی تصریح کرد: مردم از این سازمان انتطار نو اندیشی، نوآوری، نخبه پروری و طرح ایده‌های جدید و اثر گذار و مطابق روز، مهارت‌یابی به جای سخن‌وری، تغییر در فعالیت‌ها به سمت بهبود و ارتقا و توسعه و پویایی را دارند و حل این مشکلات از عهده مدیران و معاونان فنی ادارات کل سازمان برمی‌آید جون معاونان فنی ادارات مغز متفکر منابع طبیعی هستند و می‌توانند سیاست‌های این ادارات و سازمان‌ها را به سمتی سوق دهند که نشان دهند که فعالیت آنان نتیجه‌بخش است.

وی با بیان اینکه باید در نگاه نسبت به منایع طبیعی تغییرصورت گیرد گفت:اکنون ما کارها و طرح‌هایی که در 20 سال پیش صورت می‌گرفت را انجام می‌دهیم، بنابراین باید هرسال نسبت به سال قبل دربرنامه‌ها و اقدامات نوآوری وجود داشته باشد.

رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها گفت: برای اولین بار خشکیدگی درختان بلوط در سال 1388 در ایلام مشاهده و گزارش شد و با بررسی‌ها مشخص گردید در استان های فارس، کرمانشاه، لرستان،خوزستان و چهارمحال با شدت متفاوت گسترش یافته است.

احمدی گفت: اکنون میزان آلودگی و خشکیدگی جنگل‌های زاگرس از 100 هزار هکتار به یک میلیون و 131 هزار و 220 هکتار در سال 92 رسیده است.

وی با بیان اینکه ما در مورد جنگل‌های زاگرس هیچ کاری انجام نداده‌ایم گفت: ضعف علم، قدرت اجرایی بسیار ضعیف در رابطه با ایجاد جنگل از گونه‌های طبیعی و عدم اعتماد به نفس و عشق و ایمان به کار سبب شده در مقابل خشکیدگی جنگل‌های بلوط هراسان و شتاب‌زده عمل کنیم.

احمدی با اشاره به اینکه خشکسالی‌ها و کمبود بارش، توسعه شرایط بیماری تحت استرس‌های محیطی به درخت از عومل خشکیدگی بلوط است گفت: برای حفاظت و احیا باید کارهای آبخیزداری در عرصه‌های جنگلی به صورت جدی انجام گیرد.

وی اجرای کارهای عملی را بسیار موثرتر از کارهای تئوری در موفقیت طرح‌های احیا و اصلاح منابع طبیعی دانست و گفت:برای ارائه طرح‌های جدید در منابع طبیعی مطالعات قبل از اجرای طرح، توجه به اقتصادی کردن فعالیت‌ها و توسعه کمیته‌های فنی، تقویت هسته‌های نظارت بسیار ضروری است.

رییس مرکز جنگل‌های خارج از شمال سازمان جنگل‌ها تصریح کرد:ما متخصص منابع طبیعی هستیم و هنر ما این است که با وجود تغییرات اقلیمی، خشکسالی ریزگردها،تغییرات اقلیمی، باحمله آفات و امراض و مسایل مرتبت بر توسعه برای نجات منابع طبیعی نشخه بنویسیم.

Posted in: دسته‌بندی نشده