موفقیت‌های زیست‌محیطی اروپا دستاورد همایش سه‌گانه

دستاوردهای کنفرانس‌های مجازی IUCN و موسسه «آلکوآ» نشان می‌دهد که سازمان‌های غیردولتی عضو IUCN در اروپا موفقیت‌های بسیاری در زمینه انرژی‌های پایدار، تنوع زیستی، بازیافت و انرژی تجدیدپذیر داشته‌اند.سمینار سه گانه مجازی که با همکاری اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) و موسسه «آلکوآ» برگزار شد، نمایندگان آلکوآ و سازمان‌های غیردولتی عضو IUCN را گردهم آورد تا تجربیات و ایده‌های خود را از آینده همکاری‌ها و اقدامات جدی خود در این زمینه ارائه دهند.

نخستین همایش مجازی با موضوع انرژی پایدار با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی برگزار شد که هدف آن چگونگی آگاه کردن مردم اروپا از تاثیر الگوهای آب و هوایی بر ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خورشیدی، انرژی گرمایشی خورشیدی و منابع انرژی بادی بود. دومین همایش نیز با موضوع تنوع زیستی برگزار شد که به بازدیدکنندگان اطلاعاتی درباره فرصت‌های فعالیت‌های داوطلبانه زیست‌محیطی ارائه شد.

به گزارش پایگاه اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، همایش نهایی نیز با موضوع بازیافت زباله برگزار شد. در این همایش کمپانی انگلیس WRAP معرفی شد که وظیفه آن کمک به دولت‌ها برای اتخاذ تدابیری به منظور تغییر رویکرد آنها از الگوی «اقتصاد دریافت، ساخت و عرضه» به «اقتصاد گردشگری» است.

تمامی همایش‌های مجازی فوق بستر مناسبی را برای درک بهتر چالش‌ها، تبادل اندیشه‌ها و فرصت برای اقدامات پایداری محلی فراهم کرد. این همایش همچنین گام مهمی را در جهت افزایش همکاری میان سازمان‌های غیردولتی عضو IUCN و آلکوآ در اروپا برداشت و به عنوان نقطه شروعی برای همکاری‌های آینده به حساب می‌آید.

Posted in: دسته‌بندی نشده