چرا حیوانات باغ وحش ها و سیرک ها را عقیم نمی کنند؟!

در فضای مجازی تصاویری از سه توله شیر متولد شده در باغ وحش ارم دست به دست می گردد که هر کدام به سرنوشت شومی مبتلا شده اند. هر سه اینها فروخته شده و مرده اند و یا در انتظار مرگ هستند.
البته این ماجرا موضوع تازه ای نیست، یکی از مفسده های جانبی باغ وحش داری همین خرید و فروش حیوانات است و حامیان حقوق حیوانات و مخالفان باغ وحش نسبت به این موضوع بارها هشدار داده اند. باغ وحش ها به مثابه بنگاه های حیات وحش هستند و در هر شهر و منطقه ای که باغ وحشی وجود داشته باشند متقاضیان خرید حیوانات به باغ وحش داران مراجعه می کنند. رد پای باغ وحش داران، کارکنان و کارگران باغ وحش ها را می توان در فروش حیواناتی که سر از باغ وحش های خصوصی یا خانه ها و ویلاهای بالا شهر در می آوردند را پیدا کرد.

در این میان نکته دیگری که باغ وحش داران را رسواتر از قبل می سازد این است که باغ وحش داران همواره مدعی هستند که حیوانات حاضر در باغ وحش از محیط طبیعی وارد نشده و زاده باغ وحش هستند و جایی جز اینجا برای زندگی ندارند اما این جماعت باغ وحش دار «مروج  فرهنگ اسارت حیوانات» هیچگاه نگفته اند چرا حیوانات باغ وحش را عقیم نمی کنند؟ چرا برای پایان رنج نسل حیوانات در باغ وحش ها حاضر نیستند به شکلی مانع از ازدیاد نسل آنها شوند تا این زنجیره ی درد و رنج پایان یابد؟ مگر نه اینکه وقتی صحبت از عقیم سازی حیوانات شهری هست بسیاری از دامپزشکانی که دستی در عقیم سازی دارند در فواید عقیم سازی مقاله ها و داستان ها می گویند؟!
خوب است در کنار کمپین های گروهی که برای مخالفت با باغ وحش ها در سراسر کشور شکل گرفته، کمپینی نیز برای عقیم سازی حیوانات باغ وحش  ها و سیرک ها شکل گیرد تا حیوانات جدیدی در اسارتگاههای حیوانات در سراسر کشور تولید نشوند.
پی نوشت: نا گفته پیداست که نگارنده مخالف عقیم سازی حیوانات و بویژه عقیم سازی حیوانات شهری به شیوه کنونی هستم و آنرا بر خلاف «حقوق حیوانات» می دانم اما در حال حاضر عقیم سازی حیوانات باغ وحش ها و سیرک ها می تواند راهی برای پایان درد این حیوانات باشد و تلاشی باشد در جهت بهبود نسبی «رفاه حیوانات».

مطالب مرتبط:
–    دیده بان حقوق حیوانات: باغ وحش ارم به الگویی برای حیوان آزاری تبدیل خواهد شد
–    باغ وحش خوب، باغ وحش تعطیل است
–    درباره ببر خفه شده در باغ وحش ارم؛ قاتل همان مقتول است، هیچ الاغی هم مقصر نیست
–    از کپنهاگ تا تهران، حیوانات باغ وحش محکوم به رنج هستند!
–    باغ وحش داران بدتر از شکارچیان هستند/ سازمان حفاظت از محیط زیست کوتاهی می کند
–    باغ‌وحش‌های ایران؛ آشنایی با حیوانات یا حیوان‌آزاری

Posted in: دسته‌بندی نشده