سایت مرکز دفن زباله همدان

مرکز دفن بهداشتی زباله های شهر همدان یکی از سایت هایی است که با در نظر گرفتن پارامترهای مهم محیطی از حدود سی سال پیش تاکنون میزبان زباله های شهر می باشد؛این در حالی است که روزانه در شهر همدان 320 تن زباله خانگی تولید می‌شود که 30 درصد آن خشک و 70 درصد آن تر است.این گزارش تصویری را می توانید در پایگاه خبری زمین مشاهده نمایید.

Posted in: دسته‌بندی نشده