صدهزار مجوز داوطلبانه کربن برای خط هوایی برزیل

رویترز :بزرگترین خط هوایی برزیل TAM صدهزار مجوز داوطلبانه کربن برای جبران انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از افزایش پروازهای هوایی در طول مسابقات جام جهانی فوتبال 2014 خریداری نموده است. TAM که یک شرکت از مجموعه خطوط هوایی لاتم شیلی است گفته است که مقدار مجوزهای کربن خریداری شده برای حدود 750 پرواز هوایی مازاد در طول رقابت های فوتبال در برزیل در نظر گرفته شده است با این حال این کمپانی بهای پرداختی برای مجوزها را که توسط سائوپائولو بر مبنای کربن پایدار (یک توسعه دهنده پروژه کم کربن) ارائه شده هنوز اعلام نکرده است.

استفانو مرلین مدیرعامل شرکت کربن پایدار گفته که مجوزهای کربن می بایست از سوی مرکز ذیربط این موضوع Verified Carbon Standards-VCS) -که یک استاندارد معیاری برای بازارهای داوطلبانه کربن محسوب می شود- صادر گردد.

گفته می شود که این مجوزها به 6 پروژه در برزیل که کاهنده انتشار گازهای گلخانه ای از طریق تغییر سوخت واحدهای نیروگاهی،کاهش مصرف سوخت های فسیلی و بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر می باشند مربوط هست. بخشی از درآمد حاصل از این پروژه های فروش مجوزهای کربن در برنامه های مرتبط با سایت های پروژه ها سرمایه گذاری می شود.

امروزه صنعت حمل و نقل هوایی تحت فشار زیادی از سوی فعالین محیط زیست برای کاهش میزان کربن تولیدی می باشد. بر اساس بررسی های IATA (انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی) حمل و نقل هوایی در سال 2012، 689 میلیون تن دی اکسید کربن تولید نموده است که چیزی معادل 2درصد از انتشار گازگلخانه ای دی اکسد کربن جهان محسوب می شود. IATA هدفی را تعیین کرده است تا صنعت هوایی میزان انتشار دی اکسید کربن را تا سال 2050 تا 50درصد در مقایسه با سطح 2005 کاهش دهد.

لازم به ذکر است در چارچوب مکانیسم های انعطاف پذیر پروتکل کیوتو، تنهاسازوکاری که کشورهای در حال توسعه را دربرمی گیرد سازوکار توسعه پاک است و مشتمل بر پروژه هایی است که توسط کشور های پیشرفته به منظور اجرای تعهدات خود در زمینه کاهش انتشار گاز های گلخانه ای و همچنین کمک به توسعه پایدار کشور های در حال توسعه در کشور های در حال توسعه انجام می شود و کشور های پیشرفته به ازای انجام کاهش  انتشار گازهای گلخانه ای ، گواهی کاهش انتشار (CER) (گواهی کربن) دریافت می کنند.

همچنین دولت های محق برای استفاده از مکانیسم تجارت انتشار(کشورهای ضمیمه یک)، درصورتیکه قادر به کاهش انتشار به زیر مقدار هدف تعیین شده خود باشند می توانندمجوز انتشار مازاد را در بازار بین المللی به فروش برسانند.در این بازار بین المللی می توان واحد کاهش انتشارERU حاصل از سازوکار اجرای مشترک وگواهی کاهش انتشار CERحاصل از سازوکارهای توسعه پاک را خرید و فروش نمود.

Posted in: دسته‌بندی نشده