زیاده خواهی باعث نابودی دریاچه ارومیه شد!

دبیر کارگروه احیای دریاچه ارومیه گفت: حق آبه دریاچه ارومیه باید بازگردانده شود. ضمن اینکه از سال 98 هم آب از رودخانه زاب به این دریاچه وارد می شود. باید خسارت کشاورزان در حوزه آبریز جبران شود تا آنها هم از کشت در حاشیه آبریزهای منتهی به دریاچه پرهیز کنند.دریاچه ارومیه و مشکلات محیط زیستی آن سالهاست که دوستداران محیط زیست و مردم منطقه را نگران کرده است. در دولت گذشته طرح‌های متعددی برای احیای دریاچه ارومیه داده شد اما هیچ کدام به مرحله اجرا نرسید تا اینکه در دولت یازدهم یکی از اولیت‌های زیست محیطی‌اش را احیای دریاچه ارومیه گذاشت. دولت کارگروهی برای احیای دریاچه ارومیه تشکیل داد و عیسی کلانتری، مسوول این کارگروه شد. در همین روزها کارگروه احیای دریاچه ارومیه باید پیشنهادهایش برای احیای دریاچه را به دولت بدهد.در همین زمینه خبرآنلاین با کلانتری،‌ دبیر کارگروه احیای دریاچه گفت و گویی انجام داده که در ادامه می خوانید:

Posted in: دسته‌بندی نشده