مشارکت ۵کشور در پروژه‌ نجات دریاچه ارومیه

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران از قول مساعد متخصصان ۵کشور پیشرفته برای مدل‌سازی‌ نجات دریاچه ارومیه خبر داد.آنطور كه محسن سليماني‌روز‌بهاني به مهر گفته است، متخصصاني از 5كشور ژاپن، چين، روسيه، بوليوي و استراليا در وزارت نيرو حاضر شدند و درباره راهكارهاي نجات درياچه اروميه از خشكي هميشگي به بحث و تبادل‌نظر با مقامات ايراني پرداختند.به گفته وي، نمايندگان اين كشورها كه براي شركت در نشست كميته مديريت سيل يونسكو در كشور حاضر شده بودند در حاشيه اين نشست به موضوع درياچه اروميه نيز پرداختند.

سليماني با بيان اينكه حفظ تالاب‌هاي بين‌المللي ازجمله درياچه اروميه مورد تأكيد نمايندگان كشورهاي حاضر در اين نشست بود، اظهار داشت: البته اين جلسه تنها در حد آشنايي نمايندگان اين كشور‌ها با مسائل و معضلات درياچه اروميه بود و درخصوص مقدمات راهكار‌هاي نجات درياچه اروميه با متخصصان و استادان اين كشور‌ها بحث و تبادل نظر شد.وي افزود: پس از ارائه گزارش وضعيت امروز و 10 سال گذشته درياچه اروميه، متخصصان مدل‌سازي‌ اين كشورها، قول مساعد دادند تا براي نجات درياچه بهترين مدل را در كوتاه‌ترين زمان ارائه دهند.

سليماني ياد آور شد: در نشست تخصصصي، نتايج نشست بين‌المللي درياچه اروميه كه حدود 2 هفته پيش برگزار شد بررسي و قرار شد اين نتايج در شوراي‌عالي آب مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

Posted in: دسته‌بندی نشده