دانسته های من از طبیعت گردی

درود

ازامروز تصمیم دارم تجربیاتی که در طبیعت گردی بدست آوردم را به زبان ساده در وبلاگم قرار بدهم .

شاید کوتاه بنویسم :)

باید بگویم که یک لیدر خوب چه از نوع فرهنگی و یا طبیعت گردی باید این قابلیت را داشته باشد که از هر محیطی چه ساخته بشر و یا طبیعی بهترین استفاده را برای رساندن یک  پیام و یا دانسته جدید در ذهن مسافر بنماید.

گاهی این قابلیت میتواند یک تور را از مشکلات پیش بینی نشده ای که معمولا در برنامه ها مخصوصا طبیعت گردی ناگریز است نجات بدهد .

پس باید قبل از مسافر لیدر  این پیامها ،را از محیط اطراف و طبیعت دریافت کرده تحلیل نموده و به دانش تبدیل کند تا در جایش به بهترین نحو آنرا ارائه نماید.

نگاه روباه و شغال:

معمولا در طبیعت حیوانات در عکس جهت شما حرکت کرده و از شما دور میشوند و این یک رفتار کاملا طبیعی است .شما وقتی گروهی عکاس و طبیعت گرد را بهمراه دارید لازم است که فرصتی هر چند کوتاه برای آنها ایجاد کنید که حیوان را دیده و یا بتوانند از آن عکس  بگیرند .

این فنون را میتوانید در طبیعت بخوبی یادگرفت.

بطور مثال :

وقتی یک روباه و یا شغال در حال فرار از گروه شما هستند میتوانید با یک جیغ خیلی کوتاه و یا سوت باعث شوید که روباه و شغال درحال رفتن برگشته و چند دقیقه برای مشخص کردن فاصله و وضعیت خود نسبت به عامل غیر محیطی شما و گروهتان را نگاه کند و در این میان فرصت کوتاهی برای نگاه کردن و عکاسی برای شما و گروهتان بوجود می اید .

به همین سادگی

اهمیت موضوع آنجا بیشتر میشود که شما میتوانید قبل از سوت زدن این واکنش سگ سان را پیشبینی کرده و باعث تعجب مسافرانتان شوید .

آنها از آن زمان اعتماد بیشتری به شما خواهند داشت .

Posted in: دسته‌بندی نشده