نخستین جلسه‌ی هیات مدیره‌ی حدید انجمن

روز یک‌شنبه ۴ خرداد ۹۳ نخستین جلسه‌ی هیات مدیره‌ی جدید انجمن با حضور اعضای هیات مدیره‌ی دوره‌ی قبل و نیز بازرس این دوره تشکیل شد.
در این نشست پس از انجام گفتگوها و تحویل اسناد و مدارک دوره‌ی پیش و شنیدن پیشنهاد‌های دوستان، انتخابات داخلی انجمن در دستور کار قرار گرفت که نتیجه‌ی ان به شرح زیر به اطلاع اعضا و دیگر علاقه‌مندان انجمن می‌رسد:

۱- مریم عطاریه حزانه‌دار
۲- مهدی کاسبیان دبیر
۳- عباس محمدی نایب رییس
۴- عباس ثابتیان رییس

جلسه‌های هیات مدیره روزهای یک‌شنبه هر هفته از ساعت ۱۷ تا ۲۰ تشکیل می‌شود.

 

به نقل از سایت انجمن کوه نوردان ایران

Posted in: دسته‌بندی نشده