معرفی کتاب جدیدی از لستر براون

نام کتاب: چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن ( تخریب محیط زیست و بحران امنیت
غذایی)

نویسنده : لستر براون

ترجمه حمید طراوتی با مقدمه ای از دکتر عیسی کلانتری

چاپ اول : بهار 1393-نشر کارآفرین

چودخلت نیست خرج آهسته تر کن         
که می خوانند ملاحان سرودی

اگر باران به کوهستان نبارد                   به سالی دجله گردد خشک رودی

دیگر باران چندان به کوهستان نمی بارد و چه بسیار رودها که خشک شده اند. منابع
طبیعی پایه – جنگلها، شیلات، خاک، زمین های کشاورزی و غیره- ظرفیت بازدهی معینی
دارند اگربه آنها اجازه تجدید حیات بدهیم، به نحوی پایدار همواره محصولات و خدمات
خود را ارائه می دهند. اما اگر بیش از حد به آنها فشار بیاوریم، فرو می پاشند و
نابود می شوند. اگر به جنگل اجازه دهیم تا بازتولید کند، همواره درخت و جنگل
خواهیم داشت. اما اگر درختان آن را بیش از حد برکنیم، از یک زمان به بعد دیگر
جنگلی نخواهیم داشت. اکنون تقاضای بشر از نظام های طبیعی پایه از ظرفیت بازدهی
پایدار این منابع فراتر رفته است. در نتیجه، در بسیاری موارد این خود نظام طبیعی
است که مصرف می شود نه محصول بازدهی پایدار آن. منابع طبیعی دارایی های ما هستند.
باید از سود آنها استفاده کنیم نه از خود آنها . وقتی به مرتع اجازه احیا نمی
دهیم، به تدریج مرتع نابود می شود. وقتی به هوای شهر اجازه نفس کشیدن نمی دهیم،
دیگر هوای پاکی در کار نخواهد بود. باید آهسته تر خرج کنیم. تقاضا را کاهش و رویکرد
خود را تغییر دهیم.

لستر براون متفکر بزرگ محیط زیست در این کتاب با تحلیلی موشکافانه و همه
جانبه به این نکته می پردازد که چرا تخریب محیط زیست در درجه اول به کمبود مواد
غذایی می انجامد. او با اشرافی که به مسئله دارد نشان می دهد که برآیند اثر تمام روندهای
مخرب محیط زیست به صورت کمبود مواد غذایی، تغییر ژئوپولیتیک غذا و ناآرامی در
کشورهای فقیر بروز خواهد کرد و زندگی همه ی ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در
عین حال، او به عنوان متفکری خوشبین راه حل خود را برای حل این مسئله نیز در این
کتاب ارائه می دهد.

این کتاب ترجمه ای از کتاب: Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of Food Scarcity  است که در یازده فصل و 175 صفحه در اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط انتشارات کارآفرین چاپ شده است. مطالعه
این کتاب مفید را به علاقمندان حوزه محیط زیست توصیه می کنم.

Posted in: دسته‌بندی نشده