مبارزه اسبهای گلادیاتور

امروز در تابناک خبری را دیدم که به نوعی شوکه ام کرد. ملاحظه بفرمایید:

تابناک:

اسب مسابقه تا زمانی که برنده می شود قند می خورد
اما اگر پایش بشکند…در جریان مسابقات سوارکاری یکی از استان های کشور پس
از آنکه پای اسب شکست ، به طرز دلخراشی جان خود را از دست داد.


یاد مبارزات گلادیاتورهای رومی افتادم. یا مرگ یا مبارزه؟

Posted in: دسته‌بندی نشده