شمشاد های ذخیره گاه جنگلی دکتر درستکار (گیسوم – گیلان) دارند احیاء می شوند؟

خدا شاکریم خدا شاکریم به نظر می رسد شمشاد های ذخیره گاه جنگلی دکتر درستکار (گیسوم – گیلان) دارند احیاء می شوند.
 شایان ذکر است بیماری بلایت یا آتشک ناشی از قارچ Calonectria pseudonaviculata بوده ، گونه های مختلف شمشاد به این قارچ حساس هستند و علائم بیماری را در مراحل اولیه از خود نشان می دهند که هر متخصص آفات گیاهشناسی در حد لیسانس با آن آشنا ست، از وقتی این بیماری شروح شد دانشمند نما های کیسه به دست، ریز و درشت به سرکیسه نمودن پرداختند که شناسائی آفت و راهکار مبارزه ارائه فرمود که گویا هنوز در تحقیقات عمیق خود غرقند و سازمان مجری در انتظار نوشدارو بعد مرگ شمشاد می باشد…

به نظر می رسد برف و سرما زمستان گذشته آبی بر آتشک ریخته و جنگل شمشاد دارد جان می گیرد انشا… که بکوری چشم کیسه دوزان احیاء شود. با شروع فصل گرما طغیان آفات سخت جان شده محتمل است … خداوندا به تو پناه می بریم به این سازمان و به این محقق نما ها امیدی نیست

 .

Posted in: دسته‌بندی نشده