سوخت مصرفی کشور هر سه ماه یکبار پایش می شود.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای بررسی کیفیت سوخت یورو 4 در کشور، سازمان حفاظت محیط زیست این سوخت را هر 3 ماه یکبار پایش می کند. سعید متصدی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا اظهار داشت: پایش و آنالیز سوخت در کشور بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و اکنون سازمان این اقدام را از تهران آغاز کرده است و با اولویت در دیگر شهرها نیز اجرا خواهد کرد.

وی افزود:سازمان حفاظت محیط زیست این اقدام را در قالب آنالیز سوخت مصرفی در بازه های زمانی 3 ماهه انجام می دهد و برای اطمینان بیشتر از نحوه آنالیز و صحیح بودن آزمایش ها از ظرفیت های بین المللی هم استفاده خواهد شد.متصدی با بیان اینکه کار پایش سوخت در تمام فصول سال انجام می شود اظهار داشت: به موازات برنامه ای که وزارت نفت برای توزیع سوخت یورو 4 دارد، سازمان حفاظت محیط زیست هم نمونه برداری از سوخت را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: آزمایش هایی که تاکنون انجام شده با استفاده از تجیهزات سازمان حفاظت محیط زیست بوده اما برای اطمینان بیشتر نسبت به اطلاعاتی که به عموم داده می شود، هماهنگی شده تا از توان و ظرفیت های بین المللی هم استفاده شود. معاون انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اگر امروز شاهد هوایی سالم و پاک در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ هستیم، بیشترین علت آن تغییر سوخت است.

متصدی اظهارداشت: همچنین در حال مطالعه وضعیت هوا قبل و بعد از توزیع بنزین یورو 4 در کلان شهرها با اولویت شهر تهران هستیم.

Posted in: دسته‌بندی نشده