برنامه عملیاتی سال 1393 دستگاه‌های اجرایی استانی

فحوای این بخشنامه  می تواند یکی از اقدام  های مدبرانه  در دولت یازدهم برای ایجاد امید در جامعه و مخصوصاً به منظور استفاده از توان و سرمایه بخش حخصوصی برای بهبود مستمر محیط کسب و کار در دستگاه های اجرایی  باشد .

تهیه برنامه اجرایی مبتنی برعملکرد می تواند، رمز تحول در تولید خدمت  دستگا ها محسوب شود

 بخشنامه به استانداري هاي سراسر كشور

در اجراي تبصره ماده ۲ مصوبه شماره ۵۶۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ شورايعالي اداري كه از سوي رياست محترم جمهور براي اجرا به كليه دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است (موضو ع نقشه راه اصلاح نظام اداری مبتني بر سياست‌هاي كلي

Posted in: دسته‌بندی نشده