برگزاری نشست آموزشی « معرفی نحوه پایش آنلاین باران اسیدی»

با هدف بهره گیری از آخرین فناوری ها در زمینه پایش
های زیست محیطی، دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ششم اردیبهشت ماه
میزبان نمایندگان شرکت آلمانی Eigenbrodt برای
آشنایی با نحوه پایش آنلاین باران اسیدی و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص چگونگی
پایش آن در سایر کشورها بود. آقای  Olaf Dahl  نماینده شرکت دراین نشست
با بیان اهمیت وجود امکانات برخط در زمینه پایش باران اسیدی به معرفی قابلیت ها و
حساسیت ها و همچنین مکانیزم های پایش و آنالیزهای بعمل آمده دراین زمینه در کشورهای
اروپایی پرداخت و بر ضرورت تشخیص بموقع پارامترهای شاخص از منظر محیط زیست در بارش
ها بمنظور مواجهه سریع با آلودگی ها تاکید نمود. در ادامه ی نشست، جلسه پرسش و
پاسخ برگزار گردید و موضوعات تخصصی این حوزه بویژه مکان های استقرار ایستگاه پایش،
پایش فلزات سنگین و همچنین نحوه انتقال داده ها به مراکز کنترل و پایش مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.

 

 

 

 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده