برای دریاچه‌ی اورمیه نسخه های گران‌قیمت نپیچیم

فاطمه ظفرنژاد*- روزنامه‌ی ایران

احیای دریاچه ارومیه از لحظه آغاز به کار دولت یازدهم به یکی از اولویت های نخست مدیریت اجرایی کشور تبدیل شد. با اینکه برخی از کارشناسان به طور کلی نجات دریاچه را غیرممکن ارزیابی می کردند و گاه صحبت از این بود که باید باقی مانده دریاچه را هم خشکاند و با جمع آوری نمک صنعتی و مواد معدنی بستر آن را به پارک ملی ارومیه تبدیل کرد، دولت و سازمان حفاظت محیط زیست کمر همت به احیای دریاچه بست و نخستین گام نیز تشکیل «کارگروه نجات دریاچه ارومیه» بود. راهبری این کارگروه ویژه نیز عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دولت اصلاحات و تحصیلکرده کشاورزی دانشگاه ارومیه است که به طور مستقیم زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت دارد تا جنبه های فرابخشی و فرا وزارتی کارگروه حفظ شود. با این همه هنوز بسیاری از پژوهشگران حوزه آب به ساختار کارگروه، برنامه ها یا اساساً امکان پذیر بودن احیای دریاچه ارومیه به دیده تردید می نگرند. اگرچه عیسی کلانتری در تازه ترین خبرها نیز اعلام کرد: بسته پیشنهادی احیای دریاچه ارومیه خردادماه سال جاری تقدیم دولت می شود و هنوز عملاً چیزی برای نقد روی میز نیست، روزنامه ایران از تضارب آرا و درج دیدگاه های کارشناسان و منتقدان استقبال می کند. نوشته پیش رو نیز به قلم فاطمه ظفرنژاد پژوهشگر آب و توسعه پایدار با همین رویکرد منتشر می شود.

 تشکیل «کارگروه نجات دریاچه ارومیه»، از مصوبات نخستین نشست هیات وزیران در ۲۷ مرداد 1392 و خبری خوش برای همگان بود. در این جلسه مقرر شد کارگروه با مسئولیت وزارت نیرو، کشور، جهاد کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست و نیز نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دولت تشکیل شود و ظرف دو ماه راهکارهای نجات دریاچه ارومیه را تدوین و برای تصمیم گیری نهایی به دولت ارائه دهد.
    برگزاری نشست کارگروه در سازمان محیط زیست در 23 بهمن 92 پس از 6 ماه، و معرفی دبیر ملی اجرایی آن باز هم خبری خوش بود. معاون اول رئیس جمهوری در این نشست با اشاره به تدوین 19 طرح پیشنهادی در جلسات کارگروه تخصصی برای نجات دریاچه ارومیه تصریح کرد: وزارت نیرو و دبیرخانه می توانند طرحهایی را که قطعی است، هرچه زودتر وارد فاز اجرایی کنند و برای طرحهایی که نیازمند بازبینی و مطالعات جدید است، یک برنامه زمان بندی ارائه دهند.
    در نشست کارگروه نجات در سازمان حفاظت محیط زیست در 7 اسفند 1392، با حضور رئیس سازمان و دبیر ملی کارگروه نجات، رئیس سازمان محیط زیست گفت که نجات دریاچه ارومیه موضوعی ملی و فراملی است و انتصاب دبیر کارگروه نجات نکته مثبتی است که به دلیل سابقه و نگاه خوب ایشان به محیط زیست و پرهیز از بخشی نگری انجام گرفته است.
    وی گفت که با ژاپنی ها و سازمان جایکا هم گفت و گوهایی داشته است. معاون محیط زیست طبیعی سازمان، مدیریت غلط منابع آب را عامل مهم بحران دریاچه خواند و دبیر ملی کارگروه گفت که اولویت اول کار تامین آب برای دریاچه از حقابه ها و اولویت آخر انتقال حوضه ای است. اهمیت فرابخشی بودن مساله بدرستی از سوی رئیس سازمان محیط زیست اعلام شد اما ساختار وزارتی- دولتی کارگروه و نقش مهم وزارت نیرو به عنوان عامل خشکیدن دریاچه در مسئولیت راهبری کارگروه با این موضوع مغایر بود. خوشبختانه دبیر ملی کارگروه اعلام کرد که انتقال حوضه ای در اولویت آخر است اما حقیقت این است که کار در کارگروه های به اصطلاح تخصصی جداگانه وزارتی و سازمانی انجام می شود با همان جزئی نگری معمول. کارگروهی که در آن خبرگان مستقل آب و پیش بینی کنندگان خشکیدن دریاچه ارومیه و همچنین خبرگان بومی کشاورز و باغدار و عشایر حضور ندارند. با این حساب آیا کارگروه به نتیجه خواهد رسید. آیا نجات دریاچه ممکن خواهد شد؟
    
     آسیب شناسی مشکلات دریاچه ارومیه
     آسیب شناسی مشکلات دریاچه ارومیه نشان می دهد که بحران در پارک ملی ارومیه همانگونه که سالها پیش در دفتر فنی آب پیش بینی شده بود از مدیریت نادرست آب در 7- 6 دهه گذشته و تمرکز آن بر مدیریت سازه ای و سدسازی سرچشمه می گیرد. سدسازی افراطی حتی پس از پیدایش بحران در پارک ملی ارومیه علی رغم اعلام توقف آن، ادامه یافت.
    در حوضه کوچک ارومیه 56 سد ساخته شده، 9 سد در دست ساخت و 39 سد در دست مطالعه است. سدسازی دریاچه را خشکاند همانگونه که دو رود مهم سیحون و جیحون با سدسازی خشکیدند و آرال بزرگترین دریاچه آب شیرین جهان خشکید. باید به این چند پرسش پاسخ داد:
    تغییر معنی داری چنین آشکار که دریاچه به این بزرگی را بخشکاند چرا در آمار بارندگی کشور در 10 سال گذشته دیده نمی شود؟
     چرا بررسیهای زمین شناختی نشان نمی دهد که در 200 هزار سال گذشته چنین پدیده ای رخ داده باشد؟
     در فاصله کم از خشکیدن دریاچه ارومیه دو دریاچه وان در ترکیه و سوان در ارمنستان بنا بر عکسهای ماهواره ای نشانی از خشکیدن ندارند و سالم اند. بنابر طبیعت و شرایط اقلیمی مشترک چرا آن ها نخشکیده اند؟
     کشاورزان و جوامع بومی نیز مورد اتهام دیوانسالاری آب کشور هستند چون آن ها هم وکیل مدافعی ندارند. می دانیم جریان یک رودخانه دو بخش دارد. بخش آشکار در بیرون زمین و بخش پنهان در زیرزمین که سفره ها را تغذیه می کند. ساخت سد هر دو جریان را مختل می کند. کشاورزی که حقابه اش ضایع شده و قناتش خشکیده چه کند؟
     پیش از این دفاتر وزارت نیرو نامه هایی دریافت می کردند از کشاورزان با این مضمون که پس از ساخت سد در بالادست چاه و قناتشان خشکیده و انتظار رسیدگی داشتند از دستگاهی که خود عامل خشکیدن چاه و قناتشان بود. اگر تصمیم گیری با کشاورزان و خبرگان مولد بومی بود بنا به درک ماهوی از بوم شناختی منطقه هرگز نمی گذاشتند کار به چنین بحرانی بکشد.چرا تا پیش از سدسازی های مدیریت سازه ای آب در 6 دهه اخیر، چنین نشد. کشاورز این سرزمین در هزاران سال تجربه به گونه ای کشت و کار می کرد که سفره ها، رودها و دریاچه ها نخشکیدند. چرا در اسناد و ادبیات توسعه پایدار سازمان ملل بر نقش جوامع بومی و احیای دانش بومی این همه تاکید می شود؟ آیا در مرکز نشستن و برای کشاورز برنامه نوشتن بدون لمس حقیقی مسائل پیچیده آب و خاک و اقلیم طبعاً به چنین بحرانی نمی انجامد؟ آیا تصمیم گیری های متمرکز و از بالابه پایین علت فاجعه نیست؟
     چرا اسناد توسعه پایدار بر تصمیم گیری بومی، محلی، کوچک تاکید می کند؟ آیا اگر برنامه های محلی و بومی بود مصرف آب در شهرها در مغایرت با مصرف صرفه جویانه فرهنگ ما تا چندین برابر دنیا افزایش می یافت؟ آیا برنامه ریزی محلی، نیاز را با تولید و مصرف و جمعیت را با توان بوم شناختی تنظیم نمی کرد؟
     اگر توصیه خبرگانی چون استاد آهنگ کوثر از دانشگاه شیراز و طرح گربایگان او را جدی گرفته بودیم امروز با این همه رودخانه و دریاچه و تالاب خشکیده روبه رو بودیم؟ چرا اسناد توسعه پایدار این همه بر دانش بومی تاکید می ورزد؟
     آیا صرفه جویی در مصرف آب بدون سدسازی و بدون فشار بر رودهای ورودی دریاچه پاسخگوی توسعه کشاورزی و افزایش جمعیت متعادل حوضه نبود؟
     مدیریت نادرست آب در شش دهه به گونه ای جانبدارانه ساخت و ساز را در اولویت قرار داد و هشدار خبرگان و تحلیلگران را ندیده گرفت. پیش بینی ها درست از آب درآمد و دریاچه با کمال تاسف خشکید.
    حالاطرح 19 ماده ای کارگروه نجات ارومیه نشان می دهد که ما داریم برای کسی که خودمان طناب گردنش انداخته ایم و به تشنج مرگ دچارش کرده ایم نسخه آزمایشات گوناگون و گرانقیمت می نویسیم؛ دستوراتی که هر کدام میلیاردها میلیارد هزینه دارد.
    
     آسیب شناسی راهکارها و تصمیم ها
    1- طرح انتقال آب دریای خزر نشان می دهد که کارگروه درکی از بوم شناسی و شرایط اقلیمی، اجتماعی، حقوقی و ماهیت منابع طبیعی و زیست بوم ندارد یا ساختار نادرست آن اجازه نمی دهد سره و ناسره از هم جدا شود.
    2- امروز تقریباً همه می دانند که ساخت میانگذر روی ارومیه کاری پرهزینه و با اثرات ناسازگار بر بوم شناسی دریاچه بود و راه آهن پیرامون دریاچه ارزانتر و همچنین بدون پیامدهای بوم شناختی. اما بررسی این کار انجام شده دریاچه را پرآب و احیا می کند؟
    3- دریاچه ای که بیش از 30 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد آیا انتقال 500 میلیون مترمکعب از آب پاسخگوست؟
    4- استخراج و بهره برداری نمک و اجرای طرح های صنعتی با چه انگیزه ای مطرح می شود؟ آیا نوعی فرافکنی نیست؟
    5- انتقال آب به جزایر و تالاب های کنار دریاچه موضوعی است فرعی که بدون نجات دریاچه ناممکن است.
    6- برنامه مدیریت خطر خشکسالی برای مدیریت کدام خشکسالی است؟ عکسهای ماهواره ای سه دریاچه همجوار در ایران ترکیه و ارمنستان چیز دیگری نشان می دهند.
    آیا نقشه های مالکیتی(کاداستر) ربط مستقیم به نجات دریاچه دارد؟
    7- تکه تکه کردن دریاچه چه توجیهی دارد؟ لازم است دریچه سدها باز و درچند سال همه آن ها برچیده شود. بررسی جامع منابع و مصارف حوضه ضرورت روز است. توقف سدسازی (که تنها عامل خشکیدن دریاچه است) باید با برنامه دقیق مطالعات منابع و مصارف همراه شود و به برچیدن سدها برسد. این مساله ای است فرابخشی که وزارتخانه های کنونی با ساختار فعلی نمی توانند انجام دهند.
    
    اصلاح ساختار کارگروه نجات ارومیه
     لغو ساختار وزارتی و لغو مسئولیت بالادستی وزارت نیرو بر کارگروه و احیای نگرش فرابخشی و فراجناحی، فراخوان خبرگان، فراخوان خبرگان بومی، تلفیق دستورات توسعه پایدار و راهکارهای آن و تنظیم برنامه بومی برپایه الگوی بومی و همسو با معاهده مبارزه با بیابانزایی، آسیب شناسی واعلام صریح علت خشکیدن دریاچه، بازبینی برنامه کارگروه و سازماندهی جامع نگر به جای تخصص های جزءنگر از جمله اقداماتی است که برای اصلاح ساختار کارگروه نجات دریاچه ارومیه لازم است.
    تجربه خشک شدن دریاچه آرال بسیاری از اتفاقاتی که رخ خواهد داد را قابل پیش بینی می کند. در منطقه آرال به دلیل غباری که از روی دریاچه خشک شده برمی خیزد بیش از نیمی از افرادی که در حوزه دریاچه زندگی می کنند یا سرطان دارند یا در مرحله پیش سرطان هستند.
    آب آرال شیرین بود اما آب ارومیه شور است و نمک زیادی در بستر آن نهفته بنابراین توفان نمک باغ ها و کشتزارهای پیرامون را به بیابان شدن تهدید می کند. سمومی که سال ها از طریق زهاب کشاورزی وارد دریاچه آرال شده بود اکنون در هوا معلق هستند و در شیر مادران آن منطقه بیش از 13 نوع سم شیمیایی یافت شده است. اراضی کشاورزی دو استان مجاور ارومیه درخطرند بویژه آذربایجان شرقی زیرا مسیر باد از غرب به شرق است. وزش باد، نمک را روی شهرها و روستاهای منطقه می پراکند و کم کم خاک شور می شود و محصول کاهش می یابد. سلامت انسان های منطقه نیز به خطر می افتد.

     *پژوهشگر آب و توسعه پایدار

 

Posted in: دسته‌بندی نشده