ارسال شده یک دانشجوی پزشکی از فیلیپین

امروز یه اتفاق خیلی خوب افتاد که من خیلی خوشحالم
من دانشجوی فیلیپین هستم، دیروز صبح با صدای جیغ چند تا بچه گربه که توی محوطه پشت خونم از خواب بیدار شدم، 4 تا بودن وضعیت خوبی نداشتن گرسنه توی آفتاب بد اینجا، رفتم پیششون و با سرنگ بهشون شیر دادم، چون اطمینان نداشتم که مادرشون برمیگرده یا نه و از…

Posted in: دسته‌بندی نشده