تالاب های بهشهر به سرب آلوده می شوند

 

 

تالاب های بهشهر به سرب آلوده می شوند

 

پایگاه اطلاع رسانی صدای طبیعت:

حر منصوری، دیده‌بان میانکاله از آلودگی سربی تالاب های شهر بهشهر خبر می‌دهد و می گوید: هرچند هیچ سازمانی تعداد واقعی شکارچیان استان را اعلام نمی کند اما به احتمال بسیار زیاد بیش از 100 هزار شکارچی در مازنداران وجود دارد. این افراد در سال 300 فشنگ مجاز سهیه می گیرند که همه آن را هم استفاده می‌کنند.»

به گفته وی، از سوی دیگر این شکارچیان دوباره اقدام به خرید فشنگ اضافه می‌کنند. حساب وکتاب های او می گوید هر فشنگ 35 گرم سرب دارد که اگر این عدد را در 300 هزار فشنگ تقسیم ضرب کنیم عددی نجومی از سرب به دست می‌دهد که وارد محیط زیست می شود.»

این فعال محیط زیست در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی صدای طبیعت ،ورود این مقدار سرب را به تالاب ها را یک خطر جدی برای محیط زیست ایران می د اند و می‌گوید:« سرب فلزی سنگین است که تاثیر بسیار زیادی روی اکوسیستم و محیط زیست منطقه دارد. »

منصوری بویژه دربارة تالاب میانکاله احساس خطر می‌کند ومی‌گوید:« آبزیان میانکاله و سایر تالاب ها از این سرب های تغذیه می کنند. از سوی دیگر آبزیان میانکاله خود توسط حیوانات و پرندگان دیگر شکار می شوند.» اما این پایان کار نیست. پرندگان هم توسط انسان‌ها شکار و مصرف می شوند. او این مساله را یک تهدید برای سلامتی انسان ها می‌داند و می گوید قطعا بررسی متخصصان به نتایج هشداردهنده می رسد. هشدارهایی که او احتمال می‌دهد در ایجاد سرطان های گوارشی دخیل باشند.

http://www.von.ir/index.php/%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C/540-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

 

 

Posted in: دسته‌بندی نشده