تبریک به مناسبت روز جهانی جنگل، اول فروردین

خدای را سپاس بسیارکه با گسترش فرهنگ منابع
طبیعی و محیط زیست در ایران و جهان، دیگر نیازی به پافشاری و سوگند نیست که جنگل
با کالاها و خدمات بی شماری به حق شایسته تکریم و نکوداشت است!

اینک همگان آگاه هستند که این پدیده الهی:
اقلیم را متعادل می سازد؛ هوا را پالایش کرده و اکسیژن و آب و هوای پاک را در
اختیار بشر می دهد؛ چهره زمین زیبا ساخته و چشم اندازهای زیبا و بی بدیل به آن می
بخشد؛ حیات

Posted in: دسته‌بندی نشده