گزارش ماموریت از شهر تاریخی و فرهنگی بهشهر:

بهشهر اصفهان کوچلوست با این تفاوت که در دل جنگلهای زیبائی مازندران جا گرفته است ، تلفیق زیبائی های فرهنگی با پدیده های طبیعی شرایطی را فراهم آورده که می شود به یکی از برترین شهر های اکوتوریستی دنیا تبدیل شود. با وجود آثار به جا مانده چون، كاخ صفي آباد ، عمارت وباغ صفوي ، درياچه عباس آباد و… و مسیر های کالسکه رو بین آنها و… انشا… اشرف البلاد را دوباره می سازیم. 
به پشتوانه یکی از جنگلبا نها که به عنوان استاندار منصوب شده میگویم دوباره می سازیم، همین چند صباح پیش دکتر فلاح رئیس سازمان متبوع بود، فرقش با بقیه این که مثل کارشناس در بازدبد میدانی او هم در سراسر کشور حضور داشت، در بعضی ماموریت ها می دیدیمش ، موقع خدا حافظی مثل بقیه کارشناس ها می گفت “آقا تهران می آئید سر بزنید” خوب می دانستیم تعارف می کند ولی رفتارش به دل می نشست، یک فرق دیگر هم بابقیه داشت هیچوقت به کارشناس نمی گفت چه بکن می پرسید چه بکنیم؟
قبل از اینکه عازم مازتدران بشویم به همکارها گفته بود وقتی آمدند مرا هم ببینند به حساب همان تعارف گذاشته گفته بودیم که مزاحم نمی شویم نتیجه بررسی را به استانداری هم گزارش می کنیم.
داشتم قبل از گزارش به سازمان ، گزارش ماموریت برای شما را کار می کردم که همراهم زنگ می خورد از آن طرف خط می گویند “آقای استاندار می خواهند صحبت کنند” گوشی من که به این خط ها عادت ندارد به قطع و وصل می افتد. با تلفن ثابت تماس بر قرار می کنیم مثل قدیمها می گوید ” آقا می آئید به منطقه ما به ما سرنمی زنید” … بعد می پرسد “برای توسعه و ساماندهی گردشگری منطقه چه بکنیم ؟ “…
Posted in: دسته‌بندی نشده