توسعه ای که به نابودی محیط زیست بیانجامد نابودی است…

حجت‌الاسلام و
المسلمین سید محمد خاتمی در مراسم نهمین بزرگداشت دکتر تقی ابتکار:
اگر نهادهای مدنی مورد توجه جدی قرار نگیرند و حتی در عرصه سیاست، احزاب،
تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به صورت بخش خصوصی و نهادهای مدنی به
توسعه دست پیدا نکنیم و بپنداریم که توسعه اقتصادی منهای توسعه فرهنگی،
علمی و سیاسی است به نتیجه نخواهیم رسید…

Posted in: دسته‌بندی نشده