کویر همت آباد – صعود قلم 1393

رای این وبلاگ کویر همت آباد است.

خیلی وقته که به کویر نرفتم و به نظرم در این برنامه بهتر میشه گفت و شنید و دوستی آغاز کرد!

Posted in: دسته‌بندی نشده