پالائو، مغرب، بحرین و سپس ایران…!

ایران در رتبه
83 جهانی قرار گرفت.

دانشگاه «ییل» گزارش شاخص عملکرد محیط زیستی (EPI) را با تغییرات
بنیادین در فرمول محاسبه نمره کشور برای سال 2014 اعلام کرد…

Posted in: دسته‌بندی نشده