نقد زود هنگام همایش بررسی فاجعه برودپیک!

داشتم عنوان مقاله ها را نگاه میکردم و دیدم انگار به جز صحبت های عبدالعظیم برهمنی و محمد قرایی و احتمالا مقاله حمید دهقان، عنوان سایر مقاله ها نشانی از بررسی فاجعه برودپیک ندارد!!

شما هم نگاهی بکنید:

رضا بهادرانی – فاکتورهای موثر در هیمالیا

حمید دهقان – روش و الگوی بررسی حادثه برودپیک

محمد نصیری – هیمالیا کجاست؟ و انتسان در برابر آن

عبدالعظیم برهمنی – در برودپیک چه گذشت؟ لحظه به لحظه با تیم ایران

لیلا بهرامی – شیوه های مدیریتی و سرپرستی – مربی گری

مهدی جباریان – هیمالیانوردی جهان و نوگرایی

حمید مساعدیان – رعایت و عدم رعایت مسایل و مشکلات پزشکی در ارتفاع بلند

رضا زارعی – هیمالیانوردی تا امروز

شاید این نگرانی بیجا باشد و امیدوارم که چنین باشد، امیدوارم که این همایش بتواند به همه ابعاد فاجعه بپردازد و امیدوارم که هیچ خط قرمزی برای ورود به گوشه های مختلف این تراژدی وجود نداشته باشد و مصلحت جویی بر روح کشف حقیقت غلبه نکند. 

پرسش!

با توجه به اینکه دو نفر باربر ارتفاع فقط تا قله فرعی و کمی بالاتر از آن صعود کرده اند، چگونه پرچم ایران را بر روی قله اصلی دیده اند؟


پ ن

عازم سفرم و ممکن است تا دوهفته فرصت به روز کردن بلاگ فراهم نشود!

Posted in: دسته‌بندی نشده